En aquests temps en què vivim, les pilones automàtiques són un element molt important a tenir en compte a l’hora de millorar la seguretat i restringir l’accés a determinades àrees. Un sistema de control amb una estructura retràctil que aconsegueix una regulació eficient del trànsit.

És el cas de l’Ajuntament de Zeanuri que ha instal·lat el model de pilones de control automàtic H275AV de BENITO, en quatre accessos a les zones de vianants del centre de la localitat. L’objectiu de la normativa ha estat controlar l’accés de vehicles de motor a les zones de vianants de la plaça central del poble.

El control de acceso a las calles de la zona controlada se ha realizado por medio de pilonas telescópicas automáticas H275AV de BENITO que son accionados, para su elevación o descenso, mediante un mando a distancia, reloj horario programable o por módulo Wifi a través de un teléfono móvil.

Aquestes pilones impediran l’accés a tot tipus de vehicles no autoritzats….garantint la limitació i gestió del pas de vehicles, l’estacionament a la zonala millora de la seguretat viària i la gestió de l’accessibilitat sense afectar la llibertat de vianants i restringint el pas a vehicles que proporcionin més seguretat.

Els beneficis no només estan en l’aspecte de la mobilitat, sinó també en els aspectes ambientals i de qualitat de vida, ja que representa una reducció significativa de les emissions de diòxid de carboni i l’estalvi energètic mitjançant la reducció del trànsit , així com una millora dels nivells de soroll, el confort en l’entorn protegit i l’habitabilitat de les zones on s’instal·la

Amb aquest nou pla de mobilitat que dóna més espai al vianant, guanyant qualitat de vida, fomentant i potenciant noves formes de mobilitat”.