Metodologia BIM: obligatòria per als projectes públics de licitació d’obra amb finançament públic.

L’ús del BIM està suposant una veritable revolució tecnològica per a la cadena de producció i gestió de l’edificació i les infraestructures. Aquesta eina permet construir d’una manera més eficient, reduint costos alhora que permet a projectistes, constructors i altres agents implicats treballar de forma colaborativa. Esta metodologia no és obligatòria a Europa, però, el Parlament Europeu va emetre una directiva per la qual instava als 28 països membre de la Unió a implementar la metodologia BIM en tots aquells projectes constructius de finançament públic. Cal tenir en compte que Espanya incorpora BIM en els processos públics de licitació d’obra des del Ministeri de Foment unes dates clau per a la implantació del BIM a Espanya:

  • 17 desembre 2018; obligatorietat de metodologia BIM per a tots els projectes constructius d’Edificació amb finançament públic.
  • 26 juliol 2019: obligatorietat de metodologia BIM per a tots els projectes constructius d’Infraestructures amb finançament públic.

Què és la tecnlogía BIM?

BIM (Building Information Modeling) és un model d’informació complet que desenvolupa models virtuals d’un edifici i una gran base de dades que recopila tota la informació relativa a un projecte arquitectònic. La metodologia del BIM Management implica l’aplicació dels processos de la Norma ISO 21500, enfocant-los en cada tipus de projecte. Fins a l’aparició dels projectes BIM, els edificis es desenvolupaven per parts, utilitzant diferents programes i equips de treball per desenvolupar cada etapa del projecte.

Fuente https://www.ididactia.com/2018/05/24/metodologia-bim-en-infraestructuras-sera-obligatorio-en-2019/

Font: https://www.ididactia.com/2018/05/24/metodologia-bim-en-infraestructuras-sera-obligatorio-en-2019/

Centrant-nos en el camp de la il·luminació, ara és possible incorporar tota la informació relativa a la il·luminació en els projectes BIM podent estudiar més en detall com volem il·luminar els espais i fins i tot provar com quedaran les lluminàries seleccionades. Aquesta nova forma de treballar ens permet crear famílies d’objectes amb tota mena d’informació descriptiva, paramètrica i analítica.

 

Comments are closed.

Metodologia BIM: obligatòria per als projectes públics de licitació d’obra amb finançament públic.

L’ús del BIM està suposant una veritable revolució tecnològica per a la cadena de producció i gestió de l’edificació i les infraestructures. Aquesta eina permet construir d’una manera més eficient, reduint costos alhora que permet a projectistes, constructors i altres agents implicats treballar de forma colaborativa.Esta metodologia no és obligatòria a Europa, però, el Parlament Europeu va emetre una directiva per la qual instava als 28 països membre de la Unió a implementar la metodologia BIM en tots aquells projectes constructius de finançament públic. Cal tenir en compte que Espanya incorpora BIM en els processos públics de licitació de obra.Desde del Ministeri de Foment unes dates clau per a la implantació del BIM a Espanya:

  • 17 desembre 2018: obligatorietat de metodologia BIM per a tots els projectes constructius d’Edificació amb finançament públic.
  • 26 juliol 2019: obligatorietat de metodologia BIM per a tots els projectes constructius d’Infraestructures amb finançament públic.

Què és la tecnlogía BIM?

BIM (Building Information Modeling) és un model d’informació complet que desenvolupa models virtuals d’un edifici i una gran base de dades que recopila tota la informació relativa a un projecte arquitectònic. La metodologia del BIM Management implica l’aplicació dels processos de la Norma ISO 21500, enfocant-los en cada tipus de projecte. Fins a l’aparició dels projectes BIM, els edificis es desenvolupaven per parts, utilitzant diferents programes i equips de treball per desenvolupar cada etapa del projecte.

Fuente https://www.ididactia.com/2018/05/24/metodologia-bim-en-infraestructuras-sera-obligatorio-en-2019/

Font: https://www.ididactia.com/2018/05/24/metodologia-bim-en-infraestructuras-sera-obligatorio-en-2019/

Centrant-nos en el camp de la il·luminació, ara és possible incorporar tota la informació relativa a la il·luminació en els projectes BIM podent estudiar més en detall com volem il·luminar els espais i fins i tot provar com quedaran les lluminàries seleccionades. Aquesta nova forma de treballar ens permet crear famílies d’objectes amb tota mena d’informació descriptiva, paramètrica i analítica.

 

Comments are closed.