Després de la consolidació del seu nou mòdul B-Flex, dissenyat i fabricat íntegrament a BENITO, i del llançament al mercat de les famílies Elium i Essentials, BENITO fa un pas més per consolidar-se com a empresa europea fabricant de lluminàries LED d’alta qualitat.

BENITO ha aconseguit certificar les noves famílies Elium i Essentials amb els segells més prestigiosos en l’àmbit europeu: ENEC, AENOR i Scheme CB.

El nou centre operatiu de la companyia, situat a Sallent, ha estat adaptat per poder complir amb les estrictes certificacions europees. BENITO ha invertit en complexos processos de traçabilitat, així com en màquines automàtiques de final de línia on es  registren els paràmetres elèctrics i es realitzen els assajos de seguretat elèctrics en el 100% de la producció.