L’accessibilitat implica eliminar barreres en l’edificació, urbanisme, transport, comunicació i serveis. Respecte a l’espai col·lectiu de les nostres ciutats, és un criteri prioritari que estableix com ha de ser el mobiliari urbà i on s’ha de col·locar de manera que les persones amb discapacitat no trobin dificultats ni puguin accidentar-en circular pels itineraris de vianants. Es tracta dels semàfors, papereres, lavabos a la via, fonts d’aigua potable, mobiliari urbà, bancs, papereres …

Tots els ajuntaments han de mostrar sensibilitat davant les dificultats de les persones amb discapacitat i col·laborar-hi en la recerca i materialització de solucions que facilitin la seva integració i qualitat de vida a la nostra societat mitjançant el desenvolupament de polítiques municipals que satisfacin les seves necessitats específiques.

Ver vídeo

Algunes recomanacions:

1-Les papereres: Es disposaran de manera que no interfereixin el trànsit de vianants i contrastaran amb l’entorn.

Seran accessibles tant la seva ubicació en l’itinerari com a l’altura de les boques.

2-Les fonts: seran accessibles quan el seu disseny i ubicació. L’aixeta ha d’estar situada una alçada que faciliti l’abast a usuaris de cadires de rodes i el seu accionament serà de fàcil maneig.

El paviment circumdant serà de diferent textura perquè indiqui al tacte la seva presència.

3-Els bancs accessibles ubicats a les àrees de vianants seran de disseny ergonòmic i tindran unes dimensions que permetin un ús confortable a les persones amb mobilitat reduïda.

En la seva part frontal i en almenys un dels seus laterals disposarà una àrea lliure d’obstacles que no envaeixi l’itinerari de vianants.

4- Les pilones, tindran un disseny arrodonit i sense arestes. Seran d’un color que contrasti amb el paviment en tota la peça o com a mínim en el seu tram superior assegurant la seva visibilitat en hores nocturnes.

S’ubicaran de forma alineada i no hauran d’obstaculitzar els passos de vianants o els itineraris.

Des de de BENITO li oferim tota classe de solucions d’accessibilitat per a les ciutats. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per sol·licitar-nos més informació al respecte. info@benito.com